Koop een krot

Locatie

Opdrachtgever

Datum realisatie

In samenwerking met

TB Noord Advies (Johan ten Brinke)

Koop een krot is zowel bedoeld voor (toekomstige) bewoners van woningen met (veel) achterstand in onderhoud dan wel woningen die slecht zijn geïsoleerd en daardoor veel energie verbruiken.

Het is een praktisch leerprogramma, een soort school zonder lesbanken voor mensen die de verbouw zelf willen of moeten doen. Willen, omdat ze in de verbouw en aanpassingen van een huis een geweldige uitdaging zien. Moeten, omdat het onmogelijk is om de vereiste middelen of financiering die voor een verbouwing of energiebesparende maatregelen nodig zijn bijeen te brengen. Soms gaan willen en moeten samen. Echter in beide gevallen is het van belang dat er goed is nagedacht over de mogelijkheden, haalbaarheid en realiteit van de plannen. Het zal niet de eerste keer zijn dat een verbouwing “vastloopt als en huis” omdat er geen goed doordacht plan is ontwikkeld en men steeds weer met tegenvallers te maken heeft. Of er is geen goede begroting is gemaakt, waardoor het geld halverwege op is. Of het werk en de klussen vragen zoveel tijd en energie dat de relatie onder druk komt te staan. Kortom: Bereid je heel goed voor op datgene wat je van plan bent. Zorg altijd dat je er niet alleen voor staat en laat je vooraf goed voorlichten over de mogelijkheden. Dan kom je minder snel voor verassingen te staan. En kom je die tegen, dan ben je in staat om ze op te lossen.

Koop een Krot wil een praktische leerschool zijn waar klussers en verbouwers gewapend worden met kennis, inzichten en vaardigheid. Die kennis komt deels uit de boeken en hoofden van deskundigheden. Maar door ervaringen van anderen kun je ook veel leren, vooral wanneer de leerschool niet is beperkt tot een paar avonden, maar doordat je bijvoorbeeld tijdens de bouw terug kunt vallen op medebouwers. Social media past daar heel goed in, maar ook de ouderwetse telefoon of een bezoekje op de bouwplaats. Naast het aanbieden van trainingen en begeleiding op maat, stimuleert Koop een Krot het contact tussen bouwers. De komende jaren willen we werken aan het totstandkomen van een podium aan ervaringen die mensen hebben opgedaan, ondersteund met tekeningen, foto en filmmateriaal.

Koop een krot is voor iedereen toegankelijk. Huurder met koopplannen of woningbezitter. Laag of hoog opgeleid. jong of oud, man of vrouw, etc. Het enige wat echt telt is de motivatie en doorzettingsvermogen. Daarbij willen wij de verbouwer een steuntje in de rug geven.