Nachtlicht

Locatie

Opdrachtgever

Stimuleringsfonds voor Architectuur

Datum realisatie

Uitvoering

Maart 2012 – nu

Duisternis is naast stilte, ruimte en rust één van de oerkwaliteiten van onze leefomgeving. Toch verdwijnt de duisternis snel uit ons land, elk jaar wordt het 5% lichter. (lichtonderzoek Fryslan, Sotto le Stelle, december 2011) Als het verlichten van ons land in dit tempo doorgaat, verdwijnen de donkerste plekken en de sterrenhemel snel. Dit probleem heet lichtvervuiling.

In het onderzoek ‘Nachtlicht’ willen we inzicht krijgen in het fenomeen lichtvervuiling en de problematiek die hierbij hoort. Onderzocht wordt hoe ons vakgebied een rol kan spelen in het verminderen van lichtvervuiling. Uiteindelijk doel is de bewustwording onder vakgenoten vergroten rond dit thema en ontwerpprincipes te ontwikkelen die ons helpen bij het inrichten van een stad zonder overmatig lichtuitstoot. De onderzoeksresultaten worden bekend gemaakt door het onderzoeksrapport te publiceren en hierbij een vakartikel uit te geven.

In een vervolgonderzoek wordt de beleving van duisternis onderzocht. Er wordt gezocht welke ruimtelijke aspecten de duisternisbeleving beïnvloeden. Hoe kunnen we plekken zo inrichten waar kan worden ervaren hoe licht de duisternis is. Waar de nacht niet als eng of gevaarlijk wordt beleefd maar licht en inspirerend.