Wetter, lân & loft

Locatie

Wisselt

Opdrachtgever

Atelier Fryslan, Keunstwurk

Datum realisatie

2010

In samenwerking met

Wiepkje Kooistra en Mariska van Cronenberg

Achter het landschap van Friesland zit een bijzonder, boeiend verhaal. Een verhaal over de strijd tegen het water, het bewerken van het land en de vergezichten van luchten met wolken. Maar dit ‘rijke’ Friese landschap verandert onder invloed van de economie.

Schaalvergroting in de landbouw, nieuwe infrastructuur, uitbreidingen van steden en dorpen. Hoeveel ruimte kunnen of willen we hier voor benutten? Hebben we wel genoeg ruimte?  Hoe kunnen we de bevolking betrekken bij deze discussie? Hoe kunnen we de bewustwording hierover bevorderen? Hier is, in opdracht van atelier Fryslân, getracht een antwoord op te vinden. Een mobiel observatorium: ‘het Friese landschap komt naar je toe’ dat was de ambitie van het atelier.

Het resultaat vertaalt zich in drie verplaatsbare folly’s: wetter, lân en loft, uitgevoerd in hout en wilgentakken. Spelen met de zintuigen, dat is de basis van het ontwerp. De wilg, die het landschap omkaderd, zorgt hier voor de inkadering van het uitzicht en het licht.  Door niet alleen te zien maar ook door te horen, ruiken en voelen wordt het verhaal van het landschap verteld. De vraag blijft natuurlijk; wat kun of wil jij er aan doen?