Bushaltes

Locatie

Opdrachtgever

Provincie Fryslân

Datum realisatie

In samenwerking met

Sytske Hoogterp

Fryslân kent een vraaggericht openbaar vervoersysteem, waarin de klant centraal staat.  Het openbaar vervoer dient dan ook zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor de reiziger. Het doel van het openbaarvervoer is te voldoen aan de behoeften van inwoners en bezoekers van Fryslân om zich te verplaatsen.

In een eerder onderzoek, uitgevoerd door Keypoint en H+N+S/KDV is onder andere het thema ‘Friesheid’ naar voren gekomen. De Provincie heeft NRJ Architectuur gevraagd om dit thema verder uit te werken, omdat dit bij uitstek het thema is waarmee de herkenbaarheid en uitstraling van de haltevoorzieningen gerealiseerd kunnen worden.

Voor deze opgave is vooral veel veldonderzoek gedaan. Hierbij zijn er een aantal door de Provincie geselecteerde bushaltes en busstations geïnventariseerd. Hierna is de inventarisatie geanalyseerd om vervolgens te komen tot een aantal conclusies en aanbevelingen die ingaat op het thema ‘Friesheid’.