Boomtoren

Locatie

Aqua Zoo, Leeuwarden

Opdrachtgever

Homoludens en Technologiecentrum Noord-Nederland

Datum realisatie

2007

Uitvoering

Handelscentrum Soeting, Joure

In opdracht van het projectteam Homo Ludens “de spelende mens” is gezocht naar een architectonische blikvanger die als oriëntatiepunt kan dienen te midden van de grote variatie aan speelobjecten. Het project Homo Ludens richt zich op het realiseren van unieke locaties, waar kinderen spelenderwijs en gebruikmakend van hun eigen fantasie dingen kunnen ontdekken en kennis maken met kunst en wetenschap. Alle tentoongestelde speelobjecten zijn de resultaten van kunstenaars/ontwerpers en wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar de stimulering van beweging bij de jonge spelende mens.

Het project heeft in 2010 plaats gevonden op Aquazoo, een recreatiepark de Groene ster, bij Leeuwarden. De plek bestaat uit een glooiend landschap met ruime grasvlaktes en prachtige boompartijen, die uitnodigen tot een avontuurlijke tocht. Het concept voor het ontwerp: de boomhut, gaat uit van een bestaande speelmogelijkheid die de plek te bieden heeft. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat het speeltoestel de landschappelijke waarde van het gebied niet mag aantasten. Het tijdelijke karakter van het project mag geen permanente schade met zich mee brengen. Daarom is er gekozen om grote graafwerkzaamheden ten behoeve van funderingen te voorkomen en de bestaande rijke variantie in beplanting te beheren. Hoewel het niet als randvoorwaarde is meegegeven, moet ook de veiligheid van de spelende mens gewaarborgd worden.

De eenvoud en de omkering zijn de uitgangspunten voor het ontwerpproces geweest. Niet de hut in de boom, maar de boom in de hut. Een platte grafische boom heeft als basis gediend. Deze boom  die refereert aan de bestaande monumentale bomen in het gebied. De hut, die door de verhouding meer als een toren zal worden ervaren, brengt de bezoeker veilig naar de kruin van de boom. De takken van de boom nodigen de bezoeker uit te klimmen en te zoeken naar een eigen schuilplaats. De wanden van de toren zijn voorzien van gaten in de vorm van bladeren en zorgen enerzijds voor een grote variatie aan uitzichten en anderzijds voor een prachtig lichtspel van bladeren op de grond. Tenslotte kunnen de takken die zich buiten de hut bevinden als rustplek dienen voor de in het park aanwezige vogels. Hierdoor wortelt de boom zonder wortels zich toch in zijn natuurlijke omgeving.