MZI'S

Locatie

Den Helder en Yerseke

Opdrachtgever

Dienst Landelijk Gebied

Datum realisatie

September 2009

Uitvoering

Landschappelijke inpassing van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s), Dienst Landelijk Gebied

In het kader van het te ontwikkelen MZI-beleid heeft Dienst landelijk gebied eind 2008 de opdracht van het ministerie van LNV gekregen om een toetsingskader te maken voor de landschappelijke inpassing van Mosselzaadinvanginstallaties in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta. Vragen die daarbij ondermeer speelden waren: zijn er voorkeurslocaties ten aanzien van landschap, welke criteria zijn er te stellen ten aanzien van bepaalde locaties, welke zoeklocaties zijn uit landschappelijk oogpunt ongewenst als MZI-locatie, welke eisen dienen er aan MZI’s te worden gesteld vanuit landschappelijk oogpunt.

In opdracht van DLG heeft NRJ architectuur de opzet verzorgt voor een tweetal workshops, één voor de Waddenzee en één voor de Oosterschelde/Voordelta. Naast landschapsdeskundigen hebben direct belanghebbenden, zoals vissers, natuurbeschermers, recreatievaarders en ambtenaren van gemeenten, provincies en rijk, deelgenomen aan de workshops.

De resultaten van de workshops zijn in een rapportage verwerkt.