Spitplaats

Locatie

Oer de Wiel, Feanwâlden

Opdrachtgever

Keunstwurk en Landschapsbeheer Friesland

Datum realisatie

augustus 2011

Uitvoering

Visser Houtbewerking, Dokkum

Keunstwurk en Landschapsbeheer Friesland hebben voor twaalf locaties in Noordoost-Friesland twaalf kunstenaars/ontwerpers gevraagd een bijzonder stekjes laten ontwerpen. Een stekje is een bankje om even te rusten, maar ook een plaats voor ontmoetingen. Tussen mensen onderling en tussen mens en landschap. De locaties zijn samen met de bevolking gekozen.
Het gebied Oer de Wiel bij Feanwâlden is een gebied in transformatie. De komende jaren wordt hier het oude veenlandschap in ere hersteld. Het gebied behoorde ooit tot de meest uitgebreide moerasachtige regio’s in Fryslân. Een van de grote waterpartijen in het gebied was De Houtwiel. Boeren uit Feanwâlden en Feanwâldsterwal konden alleen met de schouw of praam bij hun landerijen komen. Ze moesten eerst ‘oer de wiel’. Het ontwerp Spitplaats gaat niet alleen relatie aan met de bijzondere plek, maar doet ook iets met de bijzondere geschiedenis: Zo’n 100 jaar geleden woonden de mensen hier vaak nog in plaggenhutten of spitketen. Plaggenhutten of spitketen werden in één dag gemaakt. Wanneer een jongen en een meisje gingen trouwen, dan moesten ze naar het gemeentehuis lopen. Als ze terugkwamen, hadden de familie en de buren de spitkeet vaak al af.

De aarden plaggen waaruit het is opgetrokken, verwijzen naar de spitketen waarin de bewoners van deze omgeving tot in de 20ste eeuw in bittere armoede leefden. Het organische materiaal heeft ook een band met het landschap nu, omdat het de komende jaren met dat landschap mee verandert.
Het stekje nodigt uit om even te zitten en de geluiden en geuren in je op te nemen. Tegelijkertijd zit er dynamiek in. Het volgt het wandelpad en de beweging van de wandelaar, die er doorheen kan lopen.